F.A.Q.

V tejto časti nájdete najčastejšie otázky a odpovede na problémy pri používaní auto kamery vo vašom vozidle.

1. Ako vybrať vhodnú pamäťovú kartu?

Dôležitou súčasťou každej kamery je pamäťová karta. Nie každá pamäťová karta je vhodná pre použitie v kamerách a takisto treba mať na pamäti že aj pamäťová karta je elektronické zariadenie, ktoré keď nepracuje správne, tak môže narušiť správnu funkčnosť zariadenia.

Výrobca neodporúča používať pamäťové karty od výrobcu Sandisk alebo pamäťové karty typu TLC (triple level cell). Výrobca odporúča používať karty typu MLC (multi level cell). Taktiež záleží aj na rýchlosti zápisu danej pamäťovej karty. Keďže kamery zaznamenávajú obraz vo vysokom rozlíšení, tak je nutné používať pamäťovú kartu s rýchlosťou zápisu s označením minimálne class 6 (pri Full HD), ale radšej odporúčame používať class 10 alebo vyššie. Odporúčame preto používať overené pamäťové karty od výrobcov Kingston alebo Samsung. Pamäťové karty od týchto výrobcov sú overené a v kamerách otestované, ale to neznamená že ich výroba alebo použitie je bezchybné pri každom jednom vyrobenom kuse.  Pamäťová karta je spotrebný tovar, ktorý sa môže poškodiť nesprávny používaním.

Preto je potrebné pamäťovú kartu pravidelne v zariadení formátovať, čím predĺžite životnosť pamäťovej karty. Ak záznamy sťahujete do počítača, tak pri ukončení prenosu údajov z pamäťovej karty je nutné nechať pamäťovú kartu bezpečne vysunúť a až potom kartu fyzicky vybrať zo slotu v počítači. Ak pamäťovú kartu nedáte bezpečne vysunúť, tak môže dôjsť k jej poškodeniu a tým hrozí aj nesprávna funkčnosť kamery kvôli chybnej pamäťovej karte.

Jednoduchý manuál pre správne zaobchádzanie s pamäťovou kartou nájdete tu.

2.     Kamera nepremazáva alebo nenahráva záznamy?

1. Skontrolujte si či máte nastavené cyklické nahrávanie. Pokiaľ máte cyklické nahrávanie vypnuté, tak kamera bude ukladať záznamy po 20 minútových intervaloch, ale po jej zaplnení kamera nebude premazávať záznamy.

2. Pokiaľ je v kamere použitá zlá pamäťová karta, tak kamera nemusí ukladať záznamy, pretože použitá karta je chybná alebo je poškodená. Preto si skontrolujte či máte správne naformátovanú pamäťovú kartu, poprípade si pamäťovú kartu naformátujte v kamere.

3. Odporúčame aktualizovať firmware kamery. Mohlo dôjsť k nepredvídateľnej chybe v systéme kamery, čím sa mohla narušiť funkčnosť. Aktualizáciou firmwaru by sa mala táto chyba odstrániť, pokiaľ ide o chybu v systéme kamery. Firmware na stiahnutie s postupom inštalácie nájdete tu.

3. Obraz na kamere po nejakom čase zamrzne?

Skontrolujte si nastavenie G senzora. Pokiaľ máte nastavenú vyššiu citlivosť senzora, tak môže dochádzať k častejšiemu heslovaniu záznamov proti zmazaniu a po nejakom čase môže byť pamäťová karta zaplnená takýmito záznamami, ktoré kamera nemôže premazať a následne ďalší nahrávaný záznam nebude mať kde uložiť a kamera sa môže javiť ako zamrznutá.

4. Po pripojení na napájanie sa kamera nezapne, batéria sa nedobíja alebo USB kábel nedrží v konektore?

1. Skontrolujte si napájací adaptér. Na adaptéry musí svietiť LED indikátor, ak indikátor nesvieti, tak je nutné skontrolovať poistku adaptéra. Poistka sa nachádza v prednej časti adaptéra pod krytom. Preto je potrebné tento kryt odšraubovať. Potom vyberte poistku a skontrolujte ju. Cez sklo poistky musíte vidieť prechádzajúci vodič, ak tam tento vodič nie je, tak poistka zareagovala aby nedošlo k poškodeniu kamery a je nutné ju vymeniť. Typ poistky je F2AL250V.

2. Mohlo dôjsť k poškodeniu batérie a je nutné ju vymeniť. Batéria je spotrebný tovar, ktorý nabíjacími cyklami stráca svoju kapacitu. Na stratu kapacity má vplyv aj teplota, preto pokiaľ je kamera vypnutá, tak je potrebné ju chrániť pred nízkymi alebo vysokými teplotami. Takto pracujú všetky batérie v hocijakom zariadení, nie len v kamere.

3. Keď sa batéria nedobíja alebo konektor nedrží v kamere, tak skontrolujte, či nie je poškodený USB vstup na kamera. Nesprávnym zaobchádzaním mohlo dôjsť k poškodeniu USB portu na kamere. Mohlo dôjsť k rozšíreniu tvarovacieho pliešku USB portu. Ak je tento pliešok rozšírený, tak USB kábel nie je pevne zafixovaný v konektora a tým pádom dochádza k jeho pohybu. To má za následok nesprávne spojenie kontaktov pre napájanie. Taktiež pri pripájaní USB kábla sa mohla použiť väčšia sila na pripojenie kábla, čo mohlo mať za následok vsunutie pinov portu do vnútra kamery. Pri takomto poškodení hrozí to, že mohlo dôjsť aj k vytrhnutiu kontaktov z plošného spoja. Takéto poškodenie už nie je možné opraviť.

Hore uvedené poškodenia USB portu sú mechanického pôvodu a na takéto poškodenie sa záruka nevzťahuje!!!      

5. Kamera RC500S sa po naštartovaní nezapne?

1. Kamera RC500S nemá vstavanú batériu, ale pre napájanie používa vstavaný kondenzátor. Kondenzátor pracuje tak že pokiaľ je kamera pripojená na napájanie, tak kondenzátor sa začne dobíjať a po odpojení od napájania sa kondenzátor začne vybíjať čím dokáže kameru napájať po krátku dobu, aby si kamera uložila nahrávaný záznam a bezpečne sa vypla. Kondenzátor je preto určený na trvalé napájanie. Pokiaľ by však kamera bola pripojená na napájanie, ktoré sa vypína po vypnutí motora, tak pri štartovaní kondenzátor nemusí byť nabitý na kapacitu, ktorá vie vykompenzovať chvíľkovú stratu napájania pri štarte.

Preto ak nechcete mať kameru trvalo napájanú, tak odporúčame radšej používať kameru so vstavanou batériou, ktorá vie kompenzovať chvíľkovú stratu napájania pri štarte. 

2. Ak máte kameru pripojenú na trvalé napájanie, ale kamera sa aj tak po chvíli vypne, tak Vaše vozidlo má pravdepodobne funkciu ochrany autobatérie. Čiže vozidlo automaticky po vypnutí motora odpojí elektroniku aby sa autobatéria nevybíjala. Nejedná sa o chybu zariadenia, ale o funkciu vozidla a v tom prípade je potrebné prediskutovať možné riešenia napájania kamery s Vašim autoservisom.  

6. Kamera nenahráva na pamäťovú kartu pri 64GB alebo 128GB?

1. Pamäťové karty s kapacitou 64GB a vyššie používajú formát súborov eXFat. Aby táto pamäťová karta správne pracovala v zariadení musí byť naformátovaná na systém súborov FAT32. Preto musí byť pamäťová karta naformátovaná v kamere aby kamera daný formát súborov nastavila na pamäťovej karte (samozrejme kamera musí podporovať karty do danej kapacity).

2. Model RC500S má od výroby zapnutú funkciu Auto recording. Táto funkcia slúži pre automatické spustenie nahrávanie po pripojený mobilného zariadenia s kamerou, ale ak máte v kamere vloženú pamäťovú kartu s kapacitou 64GB a vyššie, tak kamera nahrávanie nespustí a funkcia Auto recording bude brániť pri zmene nastavení kamery alebo pri formátovaní pamäťovej karty.

Postup pre formátovanie pamäťovej karty pre model RC500S:
1. Kameru RC500S zapnite bez pamäťovej karty.
2. Spustite na kamere wifi a pripojte sa na kameru.
3. Spustite mobilnú aplikáciu a prejdite do nastavenia kamery.
4. V nastaveniach vypnite funkciu Auto recording.
5. Následne kameru odpojte od napájania.
6. Keď sa kamera vypne vložte do kamery pamäťovú kartu.
7. Znovu spustite wifi a pripojte sa na kameru.
8. Spustite aplikáciu a prejdite do nastavení.
9. V nastaveniach spustite formátovanie pamäťovej karty.
10. Po formátovaní bude kamera už pracovať správne.

Formátovanie karty pre modely s displejom (model musí podporovať karty s vyššou kapacitou):

1. Zapnite kameru s pamäťovou kartou.
2. Po zapnutí Vám môže kamera vypísať hlásenie „Chyba karty“.
3. Stlačte tlačidlo „MENU“ 2 krát za sebou, aby ste prešli do systémových nastavení.
4. Pohybujte sa šípkou dolu až kým nájdete „Formátovanie SD karty“.
5. Spustíte formátovanie.
6. Po formátovaní bude kamera už pracovať správne.

7. Kamera RC500S sa nedá pripojiť cez aplikáciu?

Overte si či nemáte zapnuté mobilné dáta na kamere. Novšie telefóny podporujú funkciu zapnutej wifi siete a aj mobilných dát. Pokiaľ Vám vypíše takéto hlásenie v aplikácií DOD:

Error pic. DOD app

Tak je nutné aby ste si vypli mobilné dáta a prešli do nastavení aplikácií vo Vašom mobilnom telefóne a nechala vynútiť ukončenie aplikácie. Následne bude nutné v nastaveniach zmazať aj vyrovnávaciu pamäť telefónu (pred spustením zmazania vyrovnávacej pamäte si uložte rozpracované súbory). Potom si zapnite wifi a pripojte sa na wifi sieť kamery a spustite aplikáciu.

8. Kamera nenahráva v nastavenom časovom cykle?

Najčastejšie je to spôsobené pamäťovou kartou. Preto odporúčame vyskúšať pamäťovú kartu naformátovať v zariadení, poprípade vložiť do zariadenie inú vhodnú pamäťovú kartu. Neodporúča sa používať karty od výrobcu Sandisk alebo karty typu TLC.

9. Keď je zapnutý šetrič displeja, tak niekedy sa šetrič vypne?

Ak sa Vám šetrič počas jazdy vypína, tak dochádza k heslovaniu záznamu cez G senzor. Preto je potrebné v nastaveniach G- senzora znížiť citllivosť. Uzamknutie záznamu je sprevádzané aj zvukovým signálom, ale pokiaľ máte vypnuté zvuky tlačidiel, tak zvukový signál bude tiež vypnutý.

10. Kamera neukladá všetky záznamy?

1. Odporúčame aktualizovať firmware kamery.

2. Táto závada môže byť spôsobená aj pamäťovou kartou. Preto odporúčame vyskúšať pamäťovú kartu naformátovať v zariadení, poprípade vložiť do zariadenie inú vhodnú pamäťovú kartu. Neodporúča sa používať karty od výrobcu Sandisk alebo karty typu TLC.

11. LS500W a RC500S nenahráva obraz zo zadnej kamery?

Overte si či máte prepojovací kábel pripojené správne. Prepojovací kábel má na konektoroch označenie F ako front (predná kamera) a R ako rear (zadná kamera).

12. Po naformátovaní karty mi kamery ukazuje stále uložené záznamy v mobilnej aplikácií?

Overte si prosím, či naozaj došlo k formátovaniu karty, tým že pamäťovú kartu vyberiete z kamery a vložíte do počítača. Ak sa Vám v počítači nezobrazujú žiadne záznamy na pamäťovej karte, tak došlo k jej formátovaniu, ale ak Vám mobilná aplikácie tieto záznamy ukazuje, tak nedochádza k správnemu vypnutiu aplikácie a potom aplikácia pracuje na pozadí telefónu a zanecháva Vám uložené údaje vo vyrovnávacej pamäti telefónu. Preto je potrebné vymazať vyrovnávaciu pamäť aplikácie.

Postup pre vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie. 

13. Ako zmením jazyk v programe DOD player?

Kliknite na prvú položku nachádzajúcu sa v ľavom hornom rohu v programe. Potom vyberte z vyrolovaného menu druhú položku. Zobrazí sa Vám nastavenie programu a v jeho druhom riadku budete môcť zmeniť jazyk programu.

Zmena jazyku DOD player

14. Prehrávač DOD player nezobrazuje mapy a hlási chybu skriptovania?

Spoločnosť Google nedávno zmenila skriptovanie svojich máp a preto je nutné nainštalovať novú verziu prehrávača DOD player. Predtým však je potrebné zmazať Vašu nainštalovanú verziu pomocou funkcie odstránil alebo zmeniť program. Pre odinštalovanie je nutné použiť túto funkciu aby sa odstránili všetky zložky spojené s prehrávačom DOD. Po odinštalovaní si nainštalujte novú verziu prehrávača DOD, ktorú si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz. Ak ste však pôvodný DOD player neodinštalovali cez danú funkciu, tak Vám ostali v počítači niektoré súbory spojené so starým prehrávačom a po nainštalovaní nového prehrávača sa zmeny nemusia prejaviť.

Jednoduchý manuál na stiahnutie pre správne odinštalovanie prehrávača DOD player (Winows 10). 

15. Prísavkový držiak po čase odpadne.

Prísavková časť držiaka je tvorená gummou, ktorý sa podľa teploty rozpína alebo zmršťuje a tým môže držiak strácať podtlak, ktorý ho drži na skle. Preto prísavkový držiak slúži len na dočasné pripevnenie kamery. Pre dlhodobé priprevnenie kamery sa odporúča používať lepiaci 3M držiak.
 

16. Nie je možné zapnúť wifi na kamere RC500S.

1. Kameru nepripájajte k počítaču. Po pripojení kamery k počítaču sa kamera spúšta v režime prenosu dát a preto nebude možné na kamere aktivovať wifi.
 
2. Overte si či chybu nespôsobuje pamäťová karta. Kameru skúste zapnúť bez pamäťovej karty, keď sa kamera zapne použite tlačidlo reset na kamere. Potom skúste znovu zapnúť wifi na kamere.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku alebo problém? Neváhajte nás kontaktovať na našich telefónnych číslach alebo prostredníctvom emailu.