DOWNLOAD

V tejto sekcii nájdete najaktuálnejšie súbory firmware, ktoré slúžia na aktualizáciu Vašich kamier do auta DOD. Takiež si tu môžete stiahnúť najnovšie verzie DOD GPS playera, ktorý je určený na prehrávanie súborov vo vašom PC

DOD Player na stiahnutie tu. 

 
Model  Firmware Manuál
GS980D
 
Slovenský
RC500S Oprava wifi
18.12.2019
25.10.2018
05.06.2018
Slovenský / Český
LS500W+
18.12.2019
03.05.2019
15.08.2018
Slovenský 
LS500W
18.12.2019
03.05.2019
03.10.2018
Slovenský
LS475W+
30.12.2019
03.05.2019
07.05.2018
Slovenský / Český

LS470W+

10.07.2017

Slovenský / Český
LS470W 10.07.2017 Slovenský / Český
IS420W 14.08.2018 Slovenský 
Hummer 10.07.2017 Slovenský 
     
Profio X1   Slovenský
Profio X2   Slovenský

 

Návod na inštaláciu nového Firmware do vašej kamery.


!!!Pokiaľ pre Vás nie je tento technický postup zrozumiteľný, prosím neprevádzajte inštaláciu!!!

1.    Stiahnite požadovaný súbor do vášho PC.
2.    Súbor .zip/.rar rozbaľte.
3.    Na prázdnu v kamere naformátovanú pamäťovú kartu nakopírujte z rozbalenej zložky súbor s koncovkou .bin
4.    Kamera musí byť odpojená od napájania a vypnutá.
5.    Do vypnutej kamery vložte pamäťovú kartu so súborom .bin
6.    Pripojte kameru k napájaniu  – inštalácia sa spustí automaticky.
Na kamere ostane svietiť modrá kontrolka napájania. Inštalácia prebieha cca 1min. 
7.    Nechajte kameru pracovať pokiaľ sa sama nezapne a nabehne vám možnosť voľby jazyka.
8.     Po zapnutí kamery znovu naformátujte pamäťovú kartu aby sa firmware odstránil z pamäťovej karty.

Pre model RC500S:

1.    Stiahnite požadovaný súbor do vášho PC.
2.    Súbor .zip/.rar rozbaľte.
3.    Na prázdnu v kamere naformátovanú pamäťovú kartu nakopírujte z rozbalenej zložky súbor s koncovkou .bin
4.    Kamera musí byť odpojená od napájania.
5.    Do vypnutej kamery vložte pamäťovú kartu so súborom .bin
6.    Pripojte kameru k napájaniu  – inštalácia sa spustí automaticky. 
Na kamere nebude svietiť žiadna kontrolka. Inštalácia prebieha cca 1min. 
7.    Nechajte kameru pracovať pokiaľ sa sama nezapne..
8.    Po zapnutí kamery spustite wifi a znovu naformátujte pamäťovú kartu aby sa firmware odstránil z pamäťovej karty.