Najlepšie kamery do auta 2017? - Výsledky testov!

6. 10. 2017

Najlepšie kamery do auta 2017? Nedávno sa uskutočnil test kamier do auta tzv. aj „čierne skrinky“.  V tomto teste nie sú zohľadňované len názory odborníkov z tejto oblasti, ale vychádza aj zo spotrebiteľských testov renomovaných organizácií a samotného hodnotenia konzumentov

Tento test Vám pomôže  rozhodnúť sa, aká kamera by Vám vyhovovala, či už kvalitou alebo Vami určenými požiadavkami. Nezabúdajte na to, že najlepšia kamera do auta je tá, ktorá vyhovuje predovšetkým vám ako vodičovi. Výsledky testu si môžete pozrieť na tomto linku:http://www.testkvality.eu/test-kamier-do-auta/ 

Kamera DOD LS470W+ sa umiestnila na 1. mieste

najllepsie kamery do auta 2017