Rozhovor s viceprezidentom PZ SR o používaní autokamier

15. 6. 2015

Mnohí z Vás sa nás pýtajú na používanie autokamery vo vozidle, ako aj využitia záznamu pre objasnenie dopravnej kolízie. Preto Vám prinášame záznam rozhovoru Slovenskej televízie z magazínu Polícia s viceprezidentom Policajného zboru Slovenskej republiky.

Lubomir abel kamery do auta


A tak sme sa pýtali pána plk. JUDr. Ľubomíra Ábela, čo hovorí litera zákona na používanie autokamery?

"Musí dodržovať  všetky podmienky ktoré sú v zákonne o cestnej premávke, to znamená nemôže mať na čelnom skle žiadne nejaké také predmety ktoré by mu bránili vo výhľade. Pokiaľ splní tieto podmienky, žiadny iný zákon mu to nezakazuje."

 

A mohol by využiť tento záznam z autokamery aj ako dôkazový materiál?

"Pre svoju potrebu určite, zdôrazňujem pre svoju potrebu, pretože treba mať na pamäti zákon o ochrane osobných údajov. Pokiaľ by som ja nezodpovedne využíval takýto záznam a mohol by som diskreditovať nejaké iné osoby, tak sa vystavujem riziku že môžem byť postihnutý, či už za správny delikt, alebo za aj trestný čin. Áno môže to využiť aj ako dôkaz, napríklad pri dopravnej nehode, pretože v rámci objasňovania dopravnej nehody, strana či už vinná alebo poškodená, má právo predkladať akýkoľvek dôkaz. Čiže aj kamerový záznam, fotografie, zápisky, rôzne iné dôkazy, ktoré náležite objasnia danú vec."